Het project

Op 1 januari 2018 maakt de traditionele afvalophaling voor 1 jaar plaats voor het vooruitstrevend proefproject optimo. We geloven dat optimo een systeem is met enkele mooie voordelen: We zullen meer fracties kunnen inzamelen tegen dezelfde kostprijs, met een lagere impact op mobiliteit en milieu. Al deze zaken willen we testen in het proefproject.

U kan vanaf 1 janauri niet 3 maar 6 afvalsoorten aan de huis-aan-huis inzameling meegeven.
Let wel op: het optimo systeem werkt enkel met afvalzakken met een speciale sluiting. Uw gft-container mag dus een jaartje aan de kant want enkel de nieuwe zakken worden meegenomen!

Op deze pagina's vindt u alle informatie over het project. Wellicht helpen ook de FAQ u op weg. Heeft u toch nog vragen over het proefproject? Dan kan u steeds contact opnemen op het gratis nummer 0800-90 720.

In een notendop

1 OPHAALDAG, 6 FRACTIES

Voortaan zamelt Limburg.net om de twee weken zes verschillende afvalfracties in op één dag. Het gaat om de gekende fracties huisvuil en pmd. Maar ook organisch keukenafval, groenafval, zachte plastics en textiel & lederwaren worden voortaan huis aan huis opgehaald. De ophaalwagens halen tweewekelijks de afvalfracties op. Snoeihout wordt niet in zakken opgehaald maar zal zeven maal per jaar aan huis opgehaald worden. Het papier en karton wordt net als voorheen 1 keer per maand aan huis ingezameld.

NIEUWE ZAKKEN VOOR ALLE FRACTIES

Om de afvalophaling optimaal te organiseren, wordt er een nieuw type zakken ingevoerd, elk voorzien van een eigen kleur en een nieuw sluitsysteem. Vanaf 1 januari is het gebruik ervan verplicht in uw wijk.

WAT MET UW GFT-CONTAINER?

Omdat het optimo systeem enkel met zakken werkt mag uw gft-container dus een jaartje aan de kant. Zet hem echter niet te ver weg want na het beëindigen van het proefproject zal je hem weer moeten gebruiken. 
Koop voor 2018 dus ook geen gft-sticker voor uw container. U kan hem immers niet gebruiken.

Wat testen we

Binnen dit proefproject testen we de mogelijkheden van een zogenaamde 'multifractie'-inzameling. Uit de eerste testen in Lommel blijkt dat het inzamelen van meerdere fracties in één ophaling tijds- en kostenbesparend werkt. Dit heeft als voordeel dat we in de toekomst meer fracties tegen eenzelfde kostprijs als vandaag zouden kunnen inzamelen. Dit betekent dat we meer kunnen sorteren en recycleren, kostenefficiënter werken én wellicht minder mobiliteitsdruk veroorzaken door de ophaling. Door de inwoners van Lommel wordt de nieuwe manier van ophalen ook zeer positief beoordeeld. Via de uitbreiding van dit proefproject willen we nagaan of het proefproject ook in andere gemeenten positief wordt beoordeeld en willen we meteen het ophalen van een extra fractie, namelijk organisch keukenafval, testen. 

Sorteren van a-z

In het proefproject zamelen we 6 fracties in op één inzameldag, in principe zelfs in één ophaling. De eerste vraag die men stelt is dan ook vaak "Hoe, alles terug in één vrachtwagen? Gedaan met sorteren dan?"

Het tegendeel is waar. Door de inzamelmethode en de optische scheiding van zakken, zullen we in dit systeem net méér fracties kunnen sorteren en recycleren. Door de stevige zakken en vernieuwde sluitingen van de zakken, zorgen we ervoor dat we nagenoeg geen vermenging van de fracties in de vrachtwagen krijgen, en dus beter sorteren. Van bij u thuis tot aan de verwerkingsinstallatie.