De 6 fracties

Vanaf 1 janauri zamelt Limburg.net om de twee weken zes verschillende afvalfracties in op één dag. Het gaat om de vertrouwde fracties huisvuil en pmd, maar ook zachte plastics, groenafval, organisch keukenafval en textiel & lederwaren worden voortaan huis aan huis opgehaald. Elk van deze fracties heeft een nieuwe zak (stevig, en met een nieuwe soort sluiting) en een eigen kleur.

U kan dus extra fracties meegeven in de huis-aan-huis inzameling. We kozen hierbij voor zachte plastics omdat we merken dat deze fractie een belangrijke factor is in het verbruik van restafvalzakken, of als 'driver' om naar het recyclagepark te gaan. We geloven dan ook hiermee een belangrijke meerwaarde aan te bieden aan de inwoners.

Uw vertrouwde gft-container mag u ook een jaar lang aan de kant zetten. In de plaats wordt organisch keukenafval en groenafval in zakken opgehaald. Zo willen we testen of deze fracties ook makkelijk opgehaald en gescheiden kunnen worden met het optimo systeem.

De extra fractie 'textiel & lederwaren' zien we als een extra service voor de inwoners en als test voor de 'schroom' of rem die er staat op het meegeven met perfect herbruikbare kleren met bijvoorbeeld restafval. Wij weten dat deze stromen mooi gescheiden blijven, de vraag is hoe u als inwoners hiermee omgaat.